logo
3 lata temu

Krótka historia reklamy

Reklama jest nieodzownym elementem naszego życia. Obecna jest praktycznie wszędzie. Wiesz kiedy i gdzie powstała pierwsza reklama i jak bardzo jej forma zmieniła się w czasie?

Reklama jest nieodzownym elementem naszego życia. Obecna jest wszędzie: w telewizji, radiu, prasie, w sklepach i na ulicy, a w przypadku marketerów i pracowników agencji reklamowych, jest ona również przedmiotem życia zawodowego. Kiedy powstała pierwsza reklama?

Krótka historia reklamy

We współczesnym świecie reklama stała się nieodzownym elementem naszego życia. Jest wszechobecna w telewizji, radiu, prasie, jak również w sklepach czy na ulicznych billboardach, a w przypadku marketerów i pracowników agencji reklamowych, reklama jest również głównym elementem życia zawodowego. Zastanawiasz się jednak kiedy powstała pierwsza reklama i jak bardzo zmieniła się jej forma w czasie?

Historia reklamy rozpoczęła się już w czasach starożytnych, kiedy to greccy sprzedawcy na lokalnych bazarach głośnym nawoływaniem zachwalali oferowane przez siebie produkty. Samo pojęcie reklamy wywodzi się z łacińskiego słowa „reclamare”, które oznacza hałas i robienie wrzawy wokół czegoś oraz słowa „reclamo”, które oznacza krzyk, wołanie i wielokrotne powtarzanie.

Obecnie za najczęściej stosowaną definicję reklamy uważa się tą stworzoną przez organizację American Marketing Association, według której za reklamę uznawana jest „każda płatna forma nieosobistej prezentacji i popierania idei, dóbr oraz usług przez ściśle określoną, zainteresowaną osobę”. Definicja ta wraz z czasem została mocniej rozwinięta przez m.in. M.Golkę, która opisuje reklamę jako „każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów, idei, usług, wartości przy pomocy określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach realizacji zakupu”. Aczkolwiek, ze względu na niezwykle dynamiczny rozwój rynku komunikacji marketingowej oraz stale rozwijających się nowych form reklamy, jej definicja równie często ulega zmianom.

Początki reklamy prasowej oraz radiowej

Powstanie reklamy, której forma jest nam obecnie znana, było ściśle powiązane z wynalezieniem druku przez J.Gutenberga w 1450 roku oraz z powszechnym dostępem do prasy. Czytelnicy gazet stali się pierwszymi masowymi odbiorcami reklam. W Anglii ok.1480 r. na łamach prasy zostały wydrukowane wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy, które zapoczątkowały reklamę drukowaną. Od tego momentu rozwój reklamy prasowej na całym świecie nabrał niezwykłego tempa. W roku 1612 francuska gazeta „Journal General d’Affiches” opublikowała pierwszą reklamę prasową w Europie. Nieco później, bo w 1704 r. ukazała się pierwsza płatna reklama w amerykańskim dzienniku „Boston News-Letter” dotycząca sprzedaży nieruchomości w mieście Oyster Bay. Pomimo, że reklama pojawiła się w Stanach Zjednoczonych później niż w Europie, to właśnie w USA jej rozwój był na tyle szybki, że powstał tam zawód agenta reklamowego. Za pierwszego agenta uznaje się pochodzącego z Filadelfii Volneya Palmera, który w roku 1843 rozpoczął zbieranie ogłoszeń reklamowych i umieszczanie ich w prasie. Niespełna 30 lat później, koncern Procter&Gamble opublikował pierwszą na świecie masową reklamę swojego produktu – mydła Ivory Soap. Od tej pory świat reklamy nabrał nieznanego do tej pory rozpędu, który trwa po dziś dzień. Co ciekawe, w początkowym okresie rozwoju reklam zdecydowana większość z nich promowała produkty chemiczne oraz medyczne.

Reklama Ivory Soap Źródło: Wikipedia

Kolejnym przełomem w świecie reklamy było wynalezienie radia, dzięki któremu reklamodawcy mogli promować swoje produkty już nie tylko przy pomocy słowa pisanego, ale również mówionego. W roku 1920 stacja radiowa KDKA z Pittsburga, jako pierwsza na świecie wprowadziła sponsoring audycji, którego pionierami były firmy takie jak Maxwell House czy Wrigley. Dwa lata później amerykańska stacja Wind&Earth&Air&Fire wyemitowała pierwszą radiową audycję reklamową, stając się tym samym jej światowym pionierem.

Do Polski reklama radiowa dotarła stosunkowo szybko, bo już w 1927 roku i została wyemitowana przez rozgłośnię w Poznaniu. Ówczesne reklamy radiowe znacznie różniły się od tych, które znane są nam obecnie. Były one znacznie dłuższe – przeciętny czas trwania reklamy to nawet kilka minut oraz miały charakter jednorazowy, gdyż nie były jeszcze wtedy nagrywane. Co więcej, były one najczęściej śpiewane lub po prostu wygłaszane na żywo.

Rewolucja w świecie reklamy, czyli emisja pierwszej reklamy telewizyjnej

Jednakże najdynamiczniejszy rozwój reklamy rozpoczął się wraz z rozwojem i upowszechnieniem się telewizji. Pierwsza w historii reklama telewizyjna została wyemitowana 1 lipca 1941 r. o godzinie 14:29 przez amerykańską stację WNBT tuż przed bardzo ważnym dla amerykanów meczem baseballu rozgrywanym pomiędzy Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. Była to reklama zegarków Bulova trwająca 10 sekund, a jej koszt wyniósł wówczas $4. Spot ten mogło obejrzeć zaledwie kilka tysięcy odbiorców, gdyż w tamtych czasach w samym Nowym Jorku dostępnych było jedynie ok. 4000 telewizorów.

Źródło: YouTube

Kiedy to w Stanach Zjednoczonych rozwój oraz dostępność telewizji, a co za tym idzie rozwój reklam telewizyjnych, nabiera nieznanego dotąd tempa, w Polsce trwa wojna, a następnie kraj, aż do roku 1989 pozostaje pod polityczną dominacją ZSRR, co nie sprzyja szybkiemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Za pierwszą reklamę telewizyjną w Polsce uznaje się reklamę środka przeciwko prusakom Prusakolep, która wyemitowana została stosunkowo niedawno, bo w roku 1983. Pierwsze reklamy cechowała charakterystyczna, prosta narracja, humor, pokazywanie elementów z życia codziennego oraz bardzo mocna ekspozycja reklamowanego produktu.

Źródło: YouTube

Prawdziwy przełom na rynku reklamy telewizyjnej w naszym kraju rozpoczął się w latach 90-tych, kiedy to Polska wraz z wprowadzeniem nowego systemu gospodarczego otworzyła się na produkty i rynki zagraniczne. I od tej chwili nic już nie było takie samo jak dotychczas. Na polskim rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej reklam. Biły one rekordy popularności i znaczna część z nich pamiętana jest przez pokolenia Polaków po dziś dzień. Jednym z klasycznych przykładów reklamy lat 90-tych jest reklama proszku do prania Pollena 2000. W ówczesnych czasach na polskim rynku masowo pojawiały się produkty zagraniczne. Dyrektor bydgoskiej fabryki Pollena chciał w ten sposób wyróżnić swój produkt na tle masowej, zagranicznej konkurencji. Jej charakterystyczny slogan „Ojciec Prać” niektórzy z nas pamiętają po dziś dzień.

Źródło: YouTube

Marketingowcy z lat 90-tych dość szybko zauważyli ogromny potencjał, jaki niesie za sobą wykorzystanie znanych osób w spotach reklamowych, w tym zwłaszcza aktorów. Podążając tym trendem, Witold Pyrkosz wystąpił w reklamie margaryny Kama, Bogusław Linda promował papierosy West, a Piotr Gąsowski chrupki Star Foods.

Źródło: YouTube

Źródło: YouTube

Źródło: YouTube

Dynamiczny rozwój poszczególnych form reklamy i komunikacji z konsumentem był równoznaczny z powstawaniem coraz to większej ilości agencji reklamowych, które specjalizowały się w poszczególnych jej formach i wspierały marketerów w procesie jej tworzenia. Ze względu na ich ogromną ilość oraz potrzebę specjalizacji, czasami trudno jest dotrzeć do agencji, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria założone przez marketera w planowanym projekcie. Z pomocą przychodzi tu platforma brief4U.com łącząca marketerów z agencjami reklamowymi najlepiej dopasowanymi do potrzeb każdego projektu marketingowego.

Poszukiwanie agencji reklamowej jeszcze nigdy nie było tak proste! Zarejestruj się na brief4u.com i rozpocznij współpracę z najlepszymi podmiotami na rynku.

Bądź na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi artykułami. Dodatkowo subskrybenci otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów.