logo

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest serwis brief4U?

Brief4U to serwis łączący marketerów z agencjami reklamowymi oraz freelancerami. Oferuje niespotykaną dotąd możliwość znalezienia agencji marketingowych precyzyjnie dobranych do specyfiki każdego projektu marketingowego w oparciu o największą bazę agencji komunikacji marketingowej w kraju, oraz sprawne przeprowadzenie procesu przetargowego w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Jak działa serwis brief4U?

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym:

Jaki charakter komunikacji marketingowej oferują usługodawcy znajdujący się w bazie brief4U?

Baza agencji zbudowana w ramach serwisu brief4U zawiera ponad 600 agencji komunikacji marketingowej oferujących kompleksowy wachlarz usług komunikacji marketingowej dla wszystkich branży rynkowych. Liczba agencji zarejestrowanych w serwisie brief4U stale rośnie!

Ile agencji mogę zaprosić do przetargu?

W ramach każdego realizowanego projektu można zaprosić maksymalnie pięć agencji komunikacji marketingowej z listy usługodawców spełniających założenia Państwa briefu. Taka lista generowana jest specyficznie dla każdego projektu wprowadzonego do serwisu Brief4U. Istnieje możliwość zaproszenia dodatkowych agencji, ponad pięć wybranych z listy wygenerowanej przez algorytm serwisu, poprzez podanie adresu mailowego osoby kontaktowej z danej agencji. Tutaj nie ma ograniczenia ilości agencji do których zostanie wysłane zaproszenie. Agencja taka, niezwłocznie po publikacji Państwa dokumentu, otrzyma powiadomienie i zaproszenie do projektu.

Jak zaprosić do projektu agencję, która nie znajduje się na liście podmiotów rekomendowanych do mojego projektu?

Można wysłać zaproszenie, w ramach realizowanego projektu, do agencji spoza listy rekomendowanych, poprzez wpisanie adresu mailowego osoby kontaktowej z danej agencji w polu, które znajduje się pod listą agencji wyświetlaną dla danego briefu. Należy to zrobić przed wysłaniem briefu. Agencja otrzyma automatycznie powiadomienie o zaproszeniu do Państwa projektu.

Czym mogę kierować się przy wyborze agencji do projektu?

Decydując, które agencje zaprosić do projektu z listy rekomendowanych przez algorytm serwisu, marketer ma możliwość:

Jak dowiem się o zaproszeniu do projektu przez marketera?

Jeśli agencja zostanie zaproszona przez marketera do projektu, natychmiast otrzyma powiadomienie w formie wiadomości e-mail z serwisu Brief4U. Dokument przygotowany przez marketera, od tego momentu, będzie dostępny dla agencji w naszym serwisie w ramach profilu agencji.

Jak mogę przejrzeć briefy, które znajdują się w serwisie?

Agencja może przejrzeć briefy, które zostały zaadresowane i wysłane tylko do danej agencji. Wszystkie dokumenty, które otrzymała agencja w każdej chwili można przejrzeć na profilu agencji po wcześniejszym zalogowaniu się do serwisu Brief4U. System nie umożliwia przeglądania dokumentów, które nie są zaadresowane do danej agencji.

Jak mogę skontaktować się z marketerem/agencją w ramach prowadzonego projektu?

Zarówno marketer jak i agencja niezależnie od etapu, na którym znajduje się realizowany projekt, mogą kontaktować się ze sobą poprzez wysyłanie wiadomości:

Co się stanie jeśli agencja spóźni się ze złożeniem oferty?

Termin wyznaczony w briefie jest terminem granicznym. Aby marketer wybrał wygrywającą ofertę i tym samym zakończył projekt, musi ocenić wszystkie oferty, które spłynęły w zadanym terminie. Natomiast, jeśli agencja potrzebuje więcej czasu na złożenie oferty i poinformuje o tym marketera, a ten wyrazi zgodę, istnieje możliwość wzięcia takiej oferty pod uwagę. Wystarczy, że marketer wstrzyma się z etapem wyboru ostatecznej oferty do czasu otrzymania dokumentu od przedmiotowej agencji i go oceni. Taka oferta zostaje automatycznie dodana do etapu wyboru ocenionych już ofert i będzie dostępna razem z innymi ofertami w celu porównania ich względem siebie i wyboru oferty wygrywającej.

W jakim terminie marketer oceni ofertę agencji i zakończy projekt?

Marketer, zgodnie z regulaminem serwisu Brief4U, ma 10 dni na ocenę ofert złożonych w terminie i zdecydowanie o kolejnym etapie projektu – wyborze oferty i zakończeniu projektu lub zaproszeniu wybranych agencji do II etapu (debrief’u).

Co się stanie jeśli agencja przyjmie brief, a później nie prześle oferty w określonym w briefie terminie?

W takiej sytuacji agencja traci szansę na wybór jej oferty w ramach danego projektu. W profilu agencji w zakładce "oceny" pojawi się komentarz o niezłożeniu oferty w terminie.

Po jakim czasie anulowane zostaną wystawione oceny?

Oceny wystawiane w ramach serwisu Brief4U będą widoczne do końca czasu utrzymania profilu danego użytkownika w serwisie. W ramach rozwoju serwisu i dodawania kolejnych ocen, zostaną wdrożone funkcje pozwalające filtrować oceny po zawężonych okresach czasu, czy też innych interesujących użytkownika kryteriach.

Czy mogę zawrzeć z agencją klauzulę o zachowaniu poufności?

Serwis umożliwia dodanie klauzuli o zachowaniu poufności do każdego dokumentu,. Klauzula ta została przygotowana przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną. Wówczas zaproszone do projektu agencje, będą mogły zapoznać się z treścią dokumentu dopiero po zaakceptowaniu ww. klauzuli. Brak akceptacji uniemożliwi zapoznanie się z briefem.

Czy moje dane są bezpieczne?

  1. Dane Agencji, Marketerów oraz procesów są przetwarzane zgodnie z regulacjami RODO; przesyłanie i gromadzenie danych odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania danych oraz jest przechowywane na serwerach w UE.
  2. Proces przetargowy jest bezpieczniejszy niż wysyłanie briefu do agencji mailem. Treść dokumentu jest dostarczana tylko do wybranych przez użytkownika agencji. Agencje niezaproszone do projektu nie mają możliwości podejrzenia projektów, których nie są adresatem. Udostepnienie informacji przez agencję do podmiotów niezwiązanych z agencją i projektem również jest trudniejsze niż w przypadku wysłania briefu mailem, gdyż wymaga ręcznego kopiowania danych z profilu danego projektu.
  3. Cały proces jest dokumentowany w serwisie, który jest niezależny zarówno od marketerów jak i agencji. Naszym celem jest dbanie o etykę i poufność danych. Zabezpiecza to zarówno idee kreatywną agencji, jak również może być pomocne we wszelkich sytuacjach konfliktowych.
  4. Pracownicy serwisu Brief4U mają ograniczony dostęp do Państwa danych. Z poziomu administracji mają dostęp tylko do informacji o podmiotach biorących udział w projekcie oraz do informacji o statusie danego projektu, bez dostępu do Państwa danych wrażliwych dotyczących przedmiotu projektu.