logo

Informacje o dofinansowaniu ze środków UE

Przedsiębiorstwo Brief for you Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Brief4U.com innowacyjny serwis B2B dla profesjonalistów z obszaru komunikacji marketingowej" w ramach:

Szczegóły umowy

Cel projektu

 1. Rozwój serwisu – rozbudowa części administracyjnej (CRM) oraz część technologiczna.
 2. Rozbudowa funkcjonalności serwisu - UX i interfejs użytkownika na podstawie opinii i komentarzy użytkowników.
 3. Przygotowanie serwisu pod kątem rozwoju na rynkach zagranicznych.
 4. Rozbudowanie algorytmu rekomendacji o moduł uczenia maszynowego.
 5. Rozwój sprzedaży usługi.
 6. Budowanie świadomości, promocja serwisu, oraz bieżące wsparcie użytkowników.

Planowane efekty

 1. Digitalizacja procesów przetargowych w obszarze komunikacji marketingowej, poprawiająca sprawność ww. procesów oraz ich transparentność.
 2. Podniesienie standardów komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku oraz ochrona ich własności intelektualnej.
 3. Podniesienie konkurencyjności poprzez ograniczenie barier dostępu do usługobiorców, w szczególności dla podmiotów mniejszych lub zlokalizowanych poza głównymi ośrodkami miejskimi (np. ściana wschodnia).
 4. Umożliwienie usługobiorcom dostępu do szerokiego spektrum usługodawców, precyzyjnie dopasowanych do specyfiki realizowanych projektów w oparciu o największą bazę usługodawców w kraju.
 5. Ułatwienie ekspansji zagranicznej dla krajowych usługodawców, w fazie planowanego międzynarodowego rozwoju projektu, poprzez łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych.